Det ble nylig offentlig at Nordnorsk viseforum (NNV) fra og med 2018 blir utelatt fra den nordnorske kulturavtalen, noe som i praksis vil si at organisasjonen blir nødt til å legge ned, da disse 75 000 kronene er noe den avhenger av for å kunne være i drift. Skal en symbolsk sum som dette stanse 40 år med formidling av viser i Nord-Norge?

Nordnorsk Viseforum trues av nedleggelse

NNVF-logo

Det ble nylig offentlig at Nordnorsk viseforum (NNV) fra og med 2018 blir utelatt fra den nordnorske kulturavtalen, noe som i praksis vil si at organisasjonen blir nødt til å legge ned, da disse 75 000 kronene er noe den avhenger av for å kunne være i drift. Skal en symbolsk sum som dette stanse 40 år med formidling av viser i Nord-Norge?

Her er pressemeldingen fra Nordnorsk Viseforum:

NORDNORSK VISEFORUM UT AV DEN NORDNORSKE KULTURAVTALEN!

– Kroken på døra for over 40 år med formidling av og kjærlighet og interessearbeid for nordnorsk visetradisjon?
”Om Nordnorsk viseforum forsvinner, vil det være et veldig stort tap for musikklivet i hele Nord-Norge.”

Signert:
Musikerne/visekunstnerne Ola Bremnes, Mari Boine, Tonje Unstad, Lars Bremnes, Ragnar Olsen, Ingeborg Oktober, Trine Strand, Marte Valle, Æ, Sigrun Loe Sparboe, Irene Persen, Tove Haugerudbråten, Sigbjørn Thomassen, Moddi, Tore Bruvoll.
Arne Ivar Hanssen, forfatter og journalist
Daglig leder i Finnmark musikkråd – Hans Stapnes
Daglig leder i Troms musikkråd – Anne Grete Seljebakk
Daglig leder i Nordland musikkråd – Hilde Høgseth


 

Det ble akkurat offentlig at Nordnorsk viseforum (NNV) fra og med 2018 blir utelatt fra den nordnorske kulturavtalen, noe som i praksis vil si at vi blir nødt til å legge oss ned, da disse 75 000 kronene er noe vi avhenger av for å kunne være i drift.
Kulturavtalen, som nylig er reforhandlet, er et samarbeid mellom de nordnorske fylkeskommunene om finansiering av institusjoner og organisasjoner innen kunst- og kultur i landsdelen.

NNV er den eneste organisasjonen som jobber spesifikt med visesjangeren i Nord-Norge, og favner alt fra amatører til profesjonelle – organisert som viseklubber, arrangører og enkeltstående artister.
Selv om visesjangeren hadde sin så langt største glansperiode på 70-tallet, har den i de senere årene vokst seg både større og bredere i et godt tempo. Mange av de artistene som har de mest bærekraftige karrierene som liveartister, og også ligger høyt på både salgs- og radiolister her til lands, sorterer under denne kategorien.

Her oppe i nord har visa definitivt hatt en viktig posisjon som identitetsbygger og kulturbærer. Hvor ville bruken av nordnorsk språk i musikk vært uten foregangsfigurer som f.eks Jack Berntsen, Halvdan Sivertsen eller Ragnar Olsen og Boknakaran.

At denne avgjørelsen kommer til å få store konsekvenser for viseformidling nasjonalt, er det heller ikke noen tvil om.

Daglig leder i Norsk viseforum, Audun Reithaug har følgende å si:
«Nordnorsk Viseforum har vært en viktig pådriver for den rivende utvikling visebevegelsen er inne i. Det er helt utrolig at det offentlige ikke engang kan avse en liten symbolsk sum for å ivareta den nordnorske visekulturen. At noe som er en så viktig del av vår felles norske kulturarv verdsettes så lite, gjør meg rett og slett trist»

Vedtaket blir ikke gjort før 8. juni, og vi kan ikke annet enn å håpe på at politikerne tenker seg om enda en gang.

Men nå som det ser det ut som vi må forberede oss på å ta fram den metaforiske hammeren til Jack Berntsen, og overlate forvaltningen av denne viktige nordnorske kulturtradisjonen til markedskrefter, enkeltpersoner og tilfeldigheter, er det godt å vite at vi i alle fall har bred støtte i både spydspisser og grasrot i at det vil være et veldig stort tap for musikklivet i hele Nord-Norge om Nordnorsk viseforum forsvinner.

Vi ser også med hoderysting og tristhet på at viktige kulturelle organisasjoner som Nordnorsk jazzforum og Norsk filmforbund avd. Nord-Norge også har blitt strøket fra avtalen.

Med håp om at vinden skal snu, og at kulturlivet her oppe ikke skal bygges ned

Med vennlig hilsen
Nordnorsk viseforum

Kontaktinfo:
NORDNORSK VISEFORUM, Parkgata 27/29
Postboks 123
9252 TROMSØ

Tlf 776 55900
post@nordnorskviseforum.no