Få utgivelsen din omtalt på viser.no eller i VISOR – slik går du fram:

AnmelderDa viser.no startet for 10 år siden, kom det inn et par viseplater pr måned til anmeldelse. Idag er det ofte 3–4 pr uke. Dette er et gledelig tegn på en ny visebølge – men dessverre har ikke vår kapasitet økt like raskt. Selv om våre altfor få anmeldere gjør så godt de kan, har du ingen garanti for omtale (men det øker selvsagt sjansen om du sender en mail).

Øyvind Rauset

Plater eller bøker som sendes til oss på Viseforums postboksadresse, sendes til redaktøren som så poster dem videre til en av anmelderne. Dette tar ekstra tid da redaktøren bare jobber deltid 2 dager pr uke. Dessuten er det ikke sikkert anmelderen som får skiva kan skrive om deg, hvis en stor haug andre ligger på vent.

Derfor ber vi alle som vil ha omtalt utgivelser om heller å gjøre dette:

  1. Send en mail til red@viser.no (ikke til viseforum) om plata og om den evt kan forhåndshøres noe sted. Oppgi også katalognummer og selskap.
  2. Vi videresender din mail til våre skribenter, og den som svarer først, får jobben. Da vil du bli kontaktet og får en adresse direkte til anmelder.

Anmelderne får albumet som eneste belønning for jobben, så en fysisk CD/vinyl (eller bok) er en fordel, selv om vi også prøver å få omtalt rene digitalutgivelser. Singler og EP’er omtales vanligvis ikke, da de som regel er PR for et kommende album.
Om vi ikke får inn noen omtale, lager vi isteden en kort melding om at plata er utkommet, som tas med i en ny Nyheter-spalte i VISOR og på nettsida.

VISOR-bladet kommer to ganger pr år, i mars og november. Pga tid til design og trykking, er deadline 7 uker før bladet kommer. I tillegg bruker anmelderne vanligvis fra 1 til 6 uker, avhengig av hvor mye de har liggende på vent. Vit også at vi bare kan omtale ca 7–10 norske plater pr nummer (de andre nordiske land skal jo også med). Du kan derfor ikke ta for gitt at plata kommer i bladet – og i alle fall ikke kort tid etter utgivelse.

OBS: Kunne du tenkte deg å anmelde plater for VISOR og viser.no? Send meg en mail!