Spellemannpris-munnharpe

Pressemelding nov 2016: Spellemann gjør endringer for viseplater – og barneplater

Spellemann-komitéen har vært lydhøre overfor kritikk fra Norsk Viseforum. Etter at de først endret kriteriene for viseplater, har de nå fulgt opp med å gjøre samme endring for barneplater. Se begge pressemeldingene fra NVF her:

 viseforum-txt-m

Spellemann har på basis av henvendelse frå Norsk Viseforum gått med på å fjerne kravet om kommersiell suksess som kriterium for å bli vurdert i visesjangeren. Dermed kan alle som har laget gode viseplater i år melde seg på og forvente at plata blir vurdert på kvalitetsmessige kriterier av en kompetent jury.

Det utgis utrolig mye bra visemusikk hvert år, men få har det nødvendige markedsføringsapparatet som skal til for å oppnå kommersiell suksess. Det vil vært veldig synd om de ikke fikk vurdert platene sine på bakgrunn av kvaliteten på det de hadde lagd, sier Audun Reithaug, daglig leder i Norsk Viseforum.

Et eksempel på det er Tonje Unstad.

Jeg er en en visesanger som lever fint av musikken min, selv om platene jeg gir ut som regel ikke kommer på noen salgslister. Jeg ville ikke fått mine andre Spellemann-priser hvis juryen hadde lagt kommersiell suksess til grunn, sier hun.

Endringene kom til etter at Ballade først omtalte saken, noe som førte til aktiv møtevirksomhet og et brev fra Norsk Viseforum til styret i Spellemann.

Vi oppdaget flere endringer i det nye regelverket til Spellemann og formulerte et brev hvor vi reagerte på ordlyden i dem. Spesielt reagerte vi på at kommersiell suksess skulle være en viktig faktor for å velge ut plater til prisene Popgruppe, Popsolist, Urban og Viser. Spellemann var interessert i våre innspill men det var kun Vise-kategorien som unnslapp kravet om kommersiell suksess, avslutter Reithaug.

Audun Reithaug
Audun Reithaug

— — — — — —

For intervjuavtaler, spørsmål, bilder eller ytterligere informasjon, kontakt:
Audun Reithaug – daglig leder. Tlf 4045 4592,  audun@viseforum.no
Per-Arne Brunvoll – styremedlem. Tlf 9742 0859.

 

Om Barnemusikk

I det nye regelverket til Spellemannprisen kunne man lese:
«Ved innstilling til kategorien Barnemusikk skal det legges vekt på salg/streaming». Det fikk Norsk Viseforum til å reagere, og det har Spellemann nå gått tilbake på.

–God barnemusikk fanger lytterens oppmerksomhet fordi den både tekstlig og musikalsk tar hensyn til barnas lekne og utforskende væremåte og at det brukes ord og bilder de forstår. Musikk med disse kvalitetene har i dag ofte begrensede distribusjonskanaler. Med Spellemann sin formuleringen om at strømming og salg skulle vektlegges ville denne allerede marginaliserte musikken blitt utradert. Det tror jeg Spellemann skjønte selv også når vi gjorde dem oppmerksomme på det, sier Audun Reithaug.

Barnemusikk og Viser

–Visesangere har tradisjonelt vært de som har skrevet kvalitetsmusikk for barn og det går en linje fra Prøysen til Lillebjørn via Geirr Lystrup til Tonje Unstad. Mange av våre medlemmer har omsorg for barnemusikk som håndverk, ikke minst fordi gode tekster på norsk er fellesnevner for Viser og Barnemusikk, sier daglig leder i Norsk Viseforum, Audun Reithaug.

Barnemusikk er langt fra noe bare visesangere driver med, men Norsk Viseforum frontet  saken overbevist om at også andre er opptatt av at barn fortjener musikk med de nevnte kvaliteter. 

-Spellemann har jo gjort noe riktig når de nå planlegger å ha barn i juryen for denne kategorien, men det ville jo hjulpet lite om kvalitetsutgivelser med dårlig salg hadde blitt silt ut før barna i det hele tatt fikk det til vurdering, avslutter Reithaug.