Oslo: LO i Oslo og Sosialistisk kor inviterer til kulturarrangement kvelden før 1. mai. Vi ønsker å føre allsangtradisjonen videre og synger nye og gamle arbeidersanger, knyttet til arbeiderbevegelsens kampsaker nasjonalt og internasjonalt.

30. april: Arbeidersang i Litteraturhuset

Oslo: LO i Oslo og Sosialistisk kor inviterer til kulturarrangement kvelden før 1. mai. Vi ønsker å føre allsangtradisjonen videre og synger nye og gamle arbeidersanger, knyttet til arbeiderbevegelsens kampsaker nasjonalt og internasjonalt. Knut Kjeldstadli, professor i historie ved universitetet i Oslo, vil fortelle om bakgrunnen for en del av sangene som synges.

Arrangementet er åpent for alle og finner sted i Wergelands salen. Dørene åpnes kl. 18.00. Allsangen starter kl. 18.30 og varer frem til kl. 20.30 med innlagt pause. Inviter med deg venner og familie og kom til en uforglemmelig kulturkveld, der du kan synge med eller bare lytte til gamle, nye og kjære sanger.

Arrangør og tekst: Sosialistisk kor i Oslo og LO i Oslo
For spørsmål om innhold, deltakere eller eventuelt billettsalg, ta kontakt direkte med arrangør.