VISER nr 1

Nytt nordisk viseblad – rett til deg. Men vi trenger adressen!

Norsk viseforum har søkt Nordisk kulturfond og fått midler til å utgi et nytt nordisk viseblad i samarbeid med redaksjoner i Sverige og Danmark og med bidragsytere fra Finland, Island og Færøyene. Det har fått navnet VISER/VISOR.

VISER nr 1Støtten gjelder i første omgang 3 nummer. Vi vil gjerne sende dette ut til flest mulig. Første nummer blir et gratisnummer og vi planlegger å ha det klart i mars. Vi vil gjerne tilby deg og folk i viseklubber å få bladet rett i postkassa. Men da trenger vi noen adresser. Nei, mange adresser! Vil du ha bladet i posten, send oss adressen din!

Det nye bladet vil inneholde artikler og reportasjer om visekunst og viseartister, og vil ha et opplag på 10.000 (første nummer) som distribueres over hele Norden. Det gir oss mulighet til å fortelle om hvert lands vise- og musikkliv til et kjempepublikum! Målet er at bladet skal bære seg etter 3 nummer. De nordiske viseorganisasjonene (Norsk Viseforum, Visan i Sverige og Visens Venner Danmark) har allerede hatt møte om dette og blitt enige om det felles bladet.

Vil du at din viseklubbs medlemmer skal få bladet i postkassa? Send oss ei adresseliste med klubbens medlemmer (gjerne også de som ikke har fornyet), så tar vi jobben med å sende ut til alle. Vi er avhengige av en bred distribusjon alt fra første nummer. Uten adresser blir det altfor få å sende til, og vi risikerer at bladet dør en stille død…

Send gjerne lista i Word-, Excel, eller som ren tekst i en mail, til redaksjonen. Helst Excel (eller Numbers) om du har. Du kan også sende til oss pr post: Norsk viseforum, PB 4647, 0506 OSLO.

Publisert: 18. des 2012.