Bob D

Bob DI forbindelse med den årlige Dylanfestivalen på Beitostølen, arrangeres det et fagseminar den 2. september kl 09–16.30. Det er spesielt rettet mot samfunnsfag-, religion-, musikk- og norsklærere.

Program:

  • Bob Dylan – vår tids største kunstner? – Petter Myhr, direktør Rockheim
  • Dylans liv og sanger som vindu inn til Vestens religiøse kultur – Reidar Aasgaard, professor, Universitetet i Oslo
  • ‘A song and dance man’: Dylans ulike skikkelser i medieintervjuer – Elisabeth Eide, professor, Høgskolen i Oslo
  • Kan ipod-ungdommen noen gang forstå Bob Dylan? – Kjetil Mygland, lærer
  • Dylantekster i norsk og engelskfaget – Kjetil Elvebakken, lærer, Frogn videregående skole
  • “Den som ikke forandrer seg, blir en annen.” Dylan som rollemodell for en eksistensialistisk livsholdning – Petter Myhr, direktør, Rockheim
  • Preus om Dylan: Foredrag og minikonsert – Anne Grete Preus

Mer om festivalen og seminaret her.

(Tidspunkter for konsertene sto ikke da vi satte inn artikkelen).


Etter initiativ fra Terje Steinsrud og personer i Norsk Dylanologisk Sælskab arrangeres det hvert år Dylanfestival på Beitostølen. 2-4. september 2011 blir den hittil åttende Dylanfestivalen arrangert.

(Takk til Norsk Visearkiv for tipset).