programvinduet

ORDLISTE for opptaksteknikk

programvinduetHer er en del tekniske ord og uttrykk du vil støte på i lydprogrammer. Noen blir også forklart i artiklene om hjemmestudio og flersporsopptak. Du finner sikkert fler ord du ikke skjønner. Prøv da med f.eks. Wikipedia eller Google. Eller si fra til oss, så kan vi føye dem til her.

Øyvind Rauset

AAC Advanced Audio Codec. Bedre lyd enn MP3, og tar mindre plass. Brukes bl.a av iTunes.

AIFF Audio Interchange File Format. Et vanlig lydfil-format som ikke komprimerer lyden men gjengir den i opprinnelig kvalitet. Tar litt plass derimot. Stort sett det samme som WAV.

Audio Lyd

Attenuation Også kalt «Pad». Å redusere inngangsvolumet så ikke lyden i mikseren eller opptakeren skal bli overstyrt/ forvrengt.

Bit-dybde Også kalt bit rate. Dette handler om oppløsning – en CD har 16 bits oppløsning. DVD-audio bruker 24 bit – og det gjør nesten alle musikkprogrammer idag. Pass på at lydkortet/ lydboksen du kjøper har det. Gamle lydkort hadde 16 bit. Lyd inn- og utgangen på mac har 24 bit (om den er laget de siste fem årene).

Bounce Å mikse ned ett eller flere spor til et annet.

Click track Klikk-spor – noen lydprogrammer bruker dette som en metronom, mens andre har metronom uten eget spor.

D/A Digital- til analog-konverterer. Det motsatte er A/D. Dette er en chip som sitter i PC’en eller lydkortet og konverterer mellom vanlige lydbølger og digitale signaler (som egentlig bare består av 0-er og 1-ere). D/A og A/D-konverterere kommer i ulik kvalitet – de dårlige kan gi forvrengninger i lyden. Det er en av årsakene til at ikke alle lydkort koster det samme.

Decibel Enhet for måling av lydstyrke.

De-esser Et innstikk (plug-in) som fjerner ekstreme frekvenser i diskanten, særlig på «S»-er.

DI-boks Direkte Inn. En liten boks som gjøre det mulig å koble instrumenter direkte ti mik-inngangen på miksere.

Dongel Brukes til kopibeskyttelse. En brikke med USB-plagg som settes i en av USB-inngangene på maskina for at et program skal starte.

Dubbing Å legge flere stemmer oppå hverandre.

EQ Equalizer. En detaljert bass-diskant-kontroll som også regulerer mellomtoner.

Gain Egentlig nivået mellom inngangs- og utgangsnivået i en mikser, forsterker o.l. men brukes også om inngangsnivået alene. For høy gain kan gi forvrengning av lyden, for lav øker støynivået.

GIGO Lydtekniker-uttrykk: Garbage In, Garbage Out. Uansett hvor bra utstyr du har, blir resultatet dritt hvis det er dritt du har spilt inn.

Hz Herz, enhet for hastighet på lydbølger. Jo flere Hz jo lysere tone. Menneskets øre kan høre fra ca 20 til 20.000 Hz (20 kHz).

Kompressor Et lydverktøy (enten som boks eller software/ plug-in) som reduserer lydsignalet på en måte man har valgt, når volumet når et gitt nivå (som man også har valgt). Brukes ofte for å få et tamt eller lavt lydspor til å virke høyere uten å vrenge.

Latency Latens, eller forsinkelse som oppstår i alle lydprogrammer og lydutstyr (særlig de billigste variantene). Når du slår an en streng og du hører den et kvart sekund etter i høretelefonen, er det et kvart sekund latens. I virkeligheten snakker vi vanligvis om millisekunder, men er de mange nok, høres de. Dårlige lydbokser/lydinnganger kan også bidra til økt latens.

Limiter En dings (eller et plug-in) som reduserer toppene i et lydsignal så de ikke overstiger et visst nivå og lager skurr. Nokså likt en kompressor.

Linjenivå Et nivå/styrke som gjør at et lydsignal ikke trenger ekstra forsterking for å gå videre til annet utstyr. El-gitarer bruker f.eks linjenivå, mens mange mikrofoner kjører lavere nivå så lydsignalet må forsterkes før det skal inn i en mikser.

Mastering Prosessen etter ferdig miks hvor opptaket tas inn i en 2-spors lydprogram, hvert spors volum tilpasses til helheten, fader blir lagt på i start og slutt. Det settes inn koder for CD-produksjon, om det er det du skal bruke opptaket til. En dyktig mastertekniker vil som regel bruke kompressor, equalizer og andre spesialgreier for å forbedre lyden. Skal du gi ut CD, er det veldig bra å la en utenforstående tekniker høre med nye ører og jobbe med lydfilene – resultatet kan bli utrolig mye bedre.

MIDI Musical Instrument Digital Interface. En kommunikasjonsprotokoll for digitale musikkinstrumenter og deres tilhørende bokser. Du kan f.eks spille på et midi-keyboard, og lyden kommer ut av en synth eller PC som er tilkoblet via en midi-kabel. Nesten alle musikkprogrammer bruker midi på en eller annen måte. Ikke minst for å skrive ut noter. Du kan også lage midi-signaler uten keyboard, f.eks med en midi-gitar eller tromme-pad som sende ut midi-signaler når du spiller og dermed gjør det mulig å spille av en synth helt parallelt med det du spiller. Programmer som Cubase og Logic kan også konvertere enkle lydspor med solo stemme til midi. Så du kan faktisk synge en synth-stemme.

Mono En enkelt kanal, i motsetning til Stereo (to kanaler). Når du tar opp med flere spor, kan du godt bruke mono på hvert av dem, for når du mikser dette sammen og panorerer, blir det rom i den ferdige stereo-miksen uansett.

MP3 MPEG 1 nivå 3. Mpeg = Motion Pictures Expert Group. Formatet er utviklet av Fraunhofer-instituttet og var det vanligste lydkomprimeringsformatet ved århundreskiftet. Fortsatt mye i bruk da det kan leses av nær sagt alt (bortsett fra Microsoft sine produkter).

Normalisering Når du normaliserer et lydspor, øker du nivået til det maksimale volumet du kan ha uten å få overtyring/støy (eller setter det litt under for å være på den sikre siden). (Om du har ett uvanlig høyt knepp i et opptak, bør du fjerne eller dempe dette før du normaliserer). Normalisering betyr også at programmet regner om lyden, så det blir en viss degradering av lyden, særlig om du har tatt opp i 16 bit. Ikke normaliser før helt til slutt, i sluttmiksen.

Nyre Nyrekarakteristikk – at en mik tar opp sterkere i én retning. Retningsvirkende mik’er har nyre-karakteristikk.

Omni Omnidireksjonal – brukes om mikrofoner som tar opp like mye i alle retninger («kule-karakteristikk»). Shure SM58 er en typisk omni-mikrofon.

Panorering Å spre lydsignalene ut i stereobildet mellom høyre og venstre.

Perk Perkusjon/ slagverk.

Plug-ins, plugger Små spesialprogrammer (på norsk: innstikk) som brukes av større programmer. En romklang-plugin kan f.eks være laget av en uavhengig produsent  men brukes av Cubase eller Logic, om den er laget i et format disse programmene kan bruke. Vanlige plug-in formater: VST (Steinberg), DirectX (Microsoft), Audio Units (Apple), RTAS og TDM (ProTools).

Reverb Romklang. I motsetning til Ekko, som bare er én etterklang, er reverb mer som en haug med etterklanger som i sum blir en egen tone. Som i en kirke. I moderne lydprogrammer kan du faktisk velge «convolution reverb», ekte romklang spilt inn i virkelige rom.

Sample En lydfil, gjerne en tone spilt inn med et instrument. Noen har stått og spilt inn hver j…vla tone på et instrument, og ikke bare én gang, men flere ganger i forskjellig styrke. Du kan bare lene deg tilbake og trykke på tangentene, så får du resultatet uten noen anstrengelser i det hele tatt. En sampler er et program eller instrument som spiller samples.

Virtuelt instrument Et sampler-instrument som ligger på PC’n. Lydprogrammene kan bruke disse til å spille av midi-signaler som du lager på et keyboard eller annen måte.

WAV Wave. Et lydformat opprinnelig lansert av Microsoft. De tok det da utbredte AIFF-formatet og endret en mins til en pluss i koden, så det ikke skulle kunne leses av andre enn Microsoft-produkter den gangen. Etter hvert en allmenn standard for ukomprimert lyd, brukes også mye i lydstudioer. Konvertering mellom AIF og WAV skader ikke lyden.


Artikler i Hjemmeopptak-serien:

Publisert: 9. okt 2010.