Hvordan søke støtte? (Tegning: Øyvind Rauset)

Hvordan søke voksenopplæringsmidler?

Hvordan søke støtte? (Tegning: Øyvind Rauset)En kort innføring: Framgangsmåten for å  sette i gang et kurs og søke midler er relativt enkel, men krever at man er ute i god tid. Den oppsatte rekkefølgen er kun veiledende, men det er viktig å forholde seg til fristene for å søke og rapportere: 1. januar og 1.juli.

  1. Finn ut hva slags kurs dere vil arrangere, og en kursholder som er villig til å ha det. Kurset skal være åpent for alle, men kan rette seg mot spesielle grupper.
  2. Se om det finnes en generell eller sentralt godkjent studieplan som passer til kurset. Hvis ikke, må dere lage en egen studieplan, dette kan Norsk Viseforum være behjelpelig med. Send så studieplanen til det lokale studieforbundet for godkjenning.
  3. Søk Voksenopplæringsmidler. Frister er 1. juli og 1. januar. Dere søker via skjema på musikkens studieforbunds hjemmeside, enten fyller dere ut skjemaet og sender inn, eller dere søker direkte på nettet. Her finner dere skjemaet.
  4. Finn kurslokaler, husk at dere har rett til å låne offentlige lokaler som skoler gratis*, dette gjelder på hverdager i undervisningsåret (ferier unntatt) og på hverdager før kl 21.
  5. Sørg for at informasjon om kurset kunngjøres offentlig på f.eks hjemmesiden deres eller i avisen. NVF kan også være behjelpelig med å legge det ut på våre nettsider viser.no. Her skal informasjon om hvem som er arrangør, samt at laget er tilknyttet Musikkens Studieforbund, inngå.
  6. Gjennomfør kurset!
  7. Når kurset er ferdig skal det sendes inn en oppmøteliste med en kort rapport fra kurset. Frist er 1. januar og 1.juli.

*) I Oslo gjelder spesielle regler. ta kontakt med den enkelte skole/det enkelte lokale.

Se også egen artikkel: Ny voksenopplæringslov.

Publisert: 7. okt 2010.