Den 15.-21. november arrangeres Sanguka over hele landet i anledning at Sangløftet har blitt tildelt fire friske millioner kroner til videreføring av prosjektet/støtteordningen. Temaet for Sanguka er «Sang for de ventende».

Ida Svanes Ziener

Vi vet at noen viseklubber allerede har planlagt arrangementer under Sanguka, men vi vil oppfordre alle som organiserer aktiviteter som kan knyttes til temaet om å formidle dette både til oss i Norsk viseforum, og til arrangørerene av Sanguka. Dere vil da få hjelp til å markedsføre arrangementene som en del av Sanguka.

Vi ønsker selvsagt også å ha med sykehjem og eldresenter på dette, og konseptet er så enkelt som bare det:

  1. På slutten av korøvelsen, gå til et sted folk venter: i en kø, på en busstasjon, på en kaffebar, på en restaurant, i et lyskryss eller lignende og ta en eller flere sanger for de som venter.
  2. Meld fra til oss hva og hvor dere gjorde dette, gjerne med bilde.
  3. Evt. meld fra til oss før dere gjør det og vi kan jobbe for å få pressedekning.

Dersom dere vil melde inn bidrag så send en mail til ida.svanes@viser.no og rohan@musikkogungdom.no

Sangløftet er for øvrig en veldig aktuell støtteordning for oss visesangere og sangere generelt. Les mer på sangloftet.no
(Bilde over fra Norges Musikkhøgskole).

Nordnorsk Viseforum i SangukaSe også hva Nordnorsk Viseforum har gjort med Sanguka!