Hvordan ender man opp med et stykke ferdigskrevet musikk? Hvor begynner det? Og ikke minst: hvor slutter det? Sigurd Wongraven og Maja Ratkje vil gi en presentasjon av sine arbeidsmetoder og innfallsvinkler. Gratis, åpent for alle.

Ons 24. feb: Musikkforum om låtskriving

Musikkforum: Låtskriving som prosess, intuisjon og erfaring

Portrett
Maja Ratkje

NOPA og DNKF arrangerer et forum for låtskrivere i Kongens gate 4 den 24. februar kl 19. Åpent for alle og gratis.

Hvordan ender man opp med et stykke ferdigskrevet musikk? Hvor begynner det? Og ikke minst: hvor slutter det? Sigurd Wongraven og Maja Ratkje vil gi en presentasjon av sine arbeidsmetoder og innfallsvinkler som vil berøre momenter som:

  • Ulike stadier i en komposisjonsprosess
  • Sjangerbevissthet og forhold til musikkhistorie
  • Improvisasjon/ jamming/ notering
  • Bruk av software og annen teknikk
  • Behovet for instrument(er) og/eller et “sound” for å skrive musikk?
  • Tanker om fremtidig fremføring av musikken under komponsisjonsprossessen?
  • Fallgruver og “kvalitetssikring”
  • (Konstruktiv) kritikk
  • Arbeid med tekster: utfordringer og muligheter
  • Estetiske preferanser og egen “signatur”
Portrett
Sigurd Wongraven, fronfigur i bandet Satyricon

Det vil være mulig å stille spørsmål og komme med synspunkter fra salen.

”Musikkforum” er Norsk Komponistforening og NOPAs felles faglige forum med målsetting om å skape større bevissthet og engasjement rundt komposisjon og beslektede temaer innenfor musikk. Musikkforum er gratis og åpent for alle.

Les mer om arrangementet og innlederne…