Syng for Livet

23.–24. okt: Sangkulturkonferansen 2010

Syng for LivetSANG FOR ALLE – VEIEN FREM
Nytt samspill for sangen i Norge

Sang for Alle

Alle i Norge skal få del i sangen som kilde til glede, mening og utvikling i et samfunn som målbevisst utnytter sangen for å skape et bedre liv for alle. Sangkulturkonferansen 2010 handler om å realisere denne visjonen! Konferansen vil blant annet presentere spennende internasjonale eksempler på veier å gå for å realisere visjonen og noe av den voksende mengden av dokumentasjon om sangens positive virkninger for den enkelte og for samfunnet.

Konferanse og fremtidsverksted

Men først og fremst vil konferansen fokusere på veien frem til et syngende Norge. Deltakerne vil bli utfordret til å delta gjennom og etter konferansen i å realisere visjonen. På konferansen vil det bli presentert utkast til et manifest og forslag til rammer for en nasjonal plan for å gjøre Norge til en syngende nasjon.

En ny plattform for samarbeid

Bak konferansen står tunge aktører som i fellesskap vil følge opp konferansens resultater og innspill og arbeide videre mot målet om et syngende Norge gjennom fellesprosjektet Syng for livet.

  • Dato: 23.-24. oktober
  • Sted: Royal Christiania Hotel, Oslo
  • Deltakeravgift: Kr. 2.000,- inklusive alle måltider. Lavere pris om du velger bare én dag, eller er student. Sjekk pris på påmeldingssida.

Program:

Laine Jänes
Laine Jänes, Estlands kulturminister

Lørdag 23. oktober:

09.00 – 10.00 Registrering og kaffe

10.00 – 11.30 Åpning av konferansen

  • Presentasjon av Manifest for et syngende samfunn
  • Et syngende Estland v/ Laine Jänes, Estlands kulturminister

11.30 – 11.45 Pause

11.45 – 12.30 Et syngende Storbritannia – Sing Up and Music Manifesto v/ Baz Chapman

12.30 – 13.15
Lunch

13.15 – 14.00 Et syngende Venezuela – Schola Cantorum and El Sistema v/ Maria Guinand

14.00 – 14.45 Et syngende Norge – to banebrytende eksempler

14.45 – 15.15 Syngende nasjoner, konkluderende dialog

15.15 – 15.45 Pause

15.45 – 18.00 ET SYNGENDE NORGE – Veier til målet: Parallele dialogverksteder

• Felles innsikt
• Sang for alle
• Et bedre samfunn
• Skapende samspill
• International network of cooperation

18.00 – 19.30 Pause

19.30 – 21.30 Festmiddag med kulturinnslag

21.30 – 24.00 Fri sosial, kulturell og politisk dialog

Søndag 24. oktober:

08.30 – 09.30 Rapport fra Dialogverkstedene

09.30 – 10.15 To store sangsatsinger:

  • Sangløftet 2 – nye satsingsområder
  • Hele Norge Synger – erfaringer og gode eksempler

10.15 – 10.45 Sang for et bedre samfunn v/ Anne Haugland Balsnes

10.45 – 11.15 Pause og utsjekking fra hotellet

11.15 – 12.00 Sång och folkhälsa v/ Töres Theorell

12.00 – 12.45
Institusjonenes rolle i et syngende Norge

12.45 – 13.00 Avslutning – veien videre

13.00 – 14.00 Lunsj og avreise

–> Les mer om Sangkulturkonferansen og Syng for livet: www.syngforlivet.no.

–> Meld deg på konferansen.


Folkeakademienes landsforbund, Musikk i Skolen, Norges barne- og ungdomskorforbund, Norsk musikkråd, Norsk Visearkiv, Norsk sangerforum, Norsk Viseforum, Stiftelsen Na-Ku-Hel Norge, Musikkens studieforbund, Norges korforbund og Rikskonsertene.

Norges Korforbund
Bilde fra Norsk Korforbunds sider