Kunstfagene i opplæringen er under press. Vårens konferanse viser bredden, energien og tankene rundt barns og unges møte med kunst både i skoletiden og i fritiden.

22.-23. april: Skapende læring 2010 – kunstpedagogisk konferanse i Operahuset

logoOslo: Kunstfagene i opplæringen er under press. I jakten på gode resultater på nasjonale og internasjonale kunnskapsmålinger kan kunstfagene bli stående igjen som B-fag. Vårens konferanse viser bredden, energien og tankene rundt barns og unges møte med kunst både i skoletiden og i fritiden.

Mot strømmen eller med strømmen

Viktige temaer i dagens debatt er kreativitet, talent, valgfag i ungdomsskole, frafall i videregående opplæring og savnet av praktiske fag. Har oppfølgingen og presset på kunnskapskrav redusert viktige dimensjoner i skolehverdagen? Fagmiljøene innenfor kunstpedagogikk er bekymret og ser at tendensen i den statlige satsningen Kompetanse for kvalitet går i retning av fokus på fagene som måles i PISA-undersøkelsen. Hvordan kan kunstfagene bli en del av den strømmen som skal skape en bedre skole?

En bredt anlagt konferanse

I forbindelse med Menuhin Competition arrangerer et samlet fagmiljø konferansen Skapende læring 2010. En lang rekke prosjekter, opplæringstiltak og refleksjoner presenteres i løpet av to dager: Theo Koritzinsky, Ungdomsmusikal i Nord-Gudbrandsdalen, Huset – Teaterprosjekt på Andøya, Rikskonsertene, Regnbuekoret, Kouame Sereba Elisabeth Juell, Stella Polaris, Rom for dans, Janne Lepperød, Trude Kallestad, Den Norske Opera & Ballett, Den kulturelle skolesekken, OASE-prosjektet, statssekretær Lisbet Rugtvedt, James Nottingham er utdrag fra konferansens program.

En møteplass

Konferansen ønsker å være en sentral møteplass for grunnskolelærere i alle kunstfag, kulturskolelærere, ledere, utdanningsinstitusjoner, organisasjoner, kulturarbeidere, kunstnere, politikere og alle som er opptatt av kunst og kultur i opplæringen.

Informasjon om konferansen: www.musikkiskolen.no

Ta gjerne kontakt på 22 00 56 80/ musikkiskolen@musikk.no

arrangør-logoer