NVF-banner

Produktinfo


CD-logo

Jerry More:
First lessons ukulele

Bok, CD og DVD i ett.

I Norge selges denne blant annet hos Notebutikken.no. Prisen hos Notebutikken er i skrivende stund 199,- kr + porto.  First lessons ukulele er gitt ut på Melbay publications inc. Ta gjerne en titt på begge nettstedene. Det er mange spennende utgivelser der.

 

Revet kant

First lessons ukulele
– instruksjonsbok med CD og DVD

Ukulele er et instrument man kan spille uten å kjenne noe videre til verken musikkteori eller noter. Denne boken beskriver hvordan man holder ukulelen, hvordan man tar grepene og hvordan man slår an strengene, og ved å lytte til CDen med musikkeksemplene og gjennom å se nøye på DVDen der Jerry More viser hvordan de forskjellige øvelsene i boken skal utføres, vil du komme langt på vei i å beherske ukulelen.

Strategien i utgivelsen First lessons ukulele er tredelt. Vi har tre medier, bok, CD og DVD.  Boken er stiftet, teller 40 sider og spenner over et vidt felt. Den inneholder basiskunnskap for å kunne ta seg frem i sangbøker og på grepkart for å finne ut hvordan du skal spille sanger du kommer over. Her er beskrivelser av hvordan man stemmer instrumentet ved hjelp av ulike hjelpemidler.

Hva er forskjellen på firedelt, tredelt og todelt takt, og hvordan lese grepdiagrammer? More svarer og foreslår små øvelser. De første grepene og taktene prøves ut på enkle sanger hvor grepdiagrammer står over teksten slik at du kan få hjelp dersom du skulle være i tvil om hvordan grepet tas. Videre beskriver More forskjellige måter å ta de samme grepene på, melodispill på både en og to strenger, hvordan du slår rytme, oppslag og nedslag på forskjellige måter. Dette anvender vi så på sanger som er barnelærdom for amerikanske barn. Litt mer ukjent for de som ikke er vokst opp i England eller USA. Three little mice, Mary had a little lamd, My wild irish rose, Row row row your boat, Swanee river og mer kjente sanger som Twinkle twinkle little star, Amacing grace og When the saints for å nevne noen. 

Når det gjelder litt mer vanskelige grep utover de vanligste enkle grepene, tar More med tre anvendelige greptyper: barré, killer chord og country chord. Felles for disse er at alle fire strengene klemmes ned slik at ved å flytte de et bånd opp eller ned, kan du spille en ny akkord. I prinsippet kan du spille alle 12 forskjellige akkorder ved å flytte dette grepet opp eller ned. Dette er med andre ord en viktig ferdighet  å lære. videre krydrer han leksjonene med nyttige betraktninger om alt fra behovet for å repetere til variasjoner i akkompagnementet kan gjøre spillet mer hørverdig. I teksten er det små bokser hvor More anbefaler små øvelser for å stoffet til å sitte. More går avslutningsvis igjennom hvordan man kan bytte fra en dur til en annen. På bokens siste sider hvor det er grepkart, har More laget en oversikt over hvilke grep som hører sammen i alle toneartene. Dersom vi vil spille i en toneart, kan vi slå opp der og finne hvilke akkorder som hører til. Veldig bra! More er dessuten en myndig lærer: bruk mye tid på å lære det øvelsene og grepene i hver leksjon før du går videre, anbefaler More.

CDen inneholder 34 spor med lydeksempler. Her spilles sangene både med komp og melodi, fingerspill. Her spiller Jerry More med en metronom i bakgrunnen, og så langt jeg kan høre, forholder More seg ganske fritt til denne. Dermed blir metronomen lett distraherende. Jeg synes det er underlig at ingen har fjernet den, eller at More ikke har hørt at han er fullstendig i utakt når han spilte inn lydsporene. More spiller bra, men er sikkert mer vant med krokspelling enn å forholde seg til en metronom.

DVDen (varer i 43 min) og More går her igjennom innholdet i boken. Hver leksjon omhandler en side i boken. More demonstrerer hvordan det han har beskrevet i boken skal utføres.  Han snakker muligens litt fort i enkelte partier. Dette kombinert med en relativt bred amerikansk aksent gjør sitt til at det av og til er noe vanskelig å oppfatte hva han sier første gang du hører på DVDen. Ved andre gangs gjennomsyn fikk jeg med meg alt han sa. På DVDen er det instrumentkomp uten vokal til sangene. Etter mitt skjønn vil vokal på sangene gjøre det lettere å orientere seg om hvor man befinner seg i sangen når man spiller den.  Filmingen er zoomet inn på gripebrettet når More viser grep og spilleteknikker, mot lydhullet og høyrehånd når han viser rytmespill og hele mannen når han forklarer.

Når det er sagt, tror jeg det er en god løsning å bruker både bok, Cd og DVD. Da kan man utnytte de sterke sidene alle tre har. Noe av stoffet formidles best gjennom at man studerer det langsomt via en bok og du kan slå opp i den for å se på det du lurer på. Sangene og lydeksemplene er fine å lytte til når du står fast på hvordan de låter. DVDen er fin for å illustrere eksemplerne visuelt. Dette har sine klare fordeler. Men ta i betraktning de begrensninger jeg har antydet.

Undervisningen foregår på engelsk, og Jerry More bruker stemmingen AECG hvis vi begynner fra første streng (nederst). Vanlig i Norge er HF#DA. Ha det i bakhodet når dere bruker grepkartet.

 

 

Flere musikkomtaler – Omtaler fra før jan 2010

Til forsida | Om oss | Musikkomtaler | Klubber | Hva skjer? | Artistguide | Oppslag


©  Norsk Viseforum - Pb 4647, 0506 Oslo - Besøksadr. Trondheimsvn. 2 - Telefon: 22 00 56 30  |  Design/ redaktør: Øyvind Rauset, rauset.no