NVF-banner

Copyright:

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser.

Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm (+ evt. andre tilsiktede utnyttelsesformer). Uten særskilt avtale med Norsk Viseforum er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre straffeansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

 


Om Norsk Viseforums nettsider

Norsk Viseforums nettsted gjenåpnet med ny design 1. mars 2007 etter en lengre pause, og byttet etter et par året navn til viser.no. Legg gjerne inn lenker til oss - riktig adresse er http://viser.no.

Redaktør for bladet VISOR og disse nettsidene er Øyvind Rauset (i 50% stilling).
Sidene blir normalt oppdatert 2–3 ganger pr uke, bortsett fra i sommer- og juleferien.
Viser.no er omfattet av åndsverkloven.

Stoffet er © Norsk Viseforum og de enkelte bidragsytere. Se også rammen til høyre.

 

Om innholdet:

Tegning: Gammel mann med PCVi håper i framtida å kunne betale for artikler på disse sidene, men pr idag er det frivillig innsats som gjelder. Ingen av bidragsyterne får betalt for stoff eller bilder, men gjør det på fritida for å støtte visebevegelsen. Send gjerne inn stoff du også – til red@viser.no.

Hvordan sidene bilr laget:

Sidene på viseforum.no er kodet slik at flest mulig skal kunne lese dem, også de med eldre nettlesere og utstyr fra før 2000. Artikkelsidene og Hva Skjer er laget i Wordpress.

Til forsida kommer alltid du ved å klikke på Viseforum-logoen øverst eller på ordet VISER.NO.

Forsida er pr idag fortsat laget med "gammeldags" html, ikke spesialkodet for mobiltelefoner., men vi jobber med å finne en god løsning. Artikkel- og Hva Skjer-sidene er laget med kode som tilpasser seg telefon, nettbrett og datamaskin.

Vi bruker Wordpress og Google Analytics for å se statistikk over hva folk bruker til å besøke sidene. Slike statistikk-tellere bruker "cookies" for å samle opplysinger om brukernes PC-type, skjermstørrelse, nettleser etc. Om du ikke ønsker å bli med i statistikken, kan du slå av cookies i nettleseren (men du kan få problemer med enkelte andre sider som krever cookies, f.eks. nettbank). – Har du synspunkter på dette eller finner feil på sidene, send for all del .

(Tekst og ill.: Øyvind Rauset)

 

Til forsida | Om oss | Musikkpolitiet | Klubber | Hva skjer? | Artistguide | Oppslag


  Norsk Viseforum - Pb 4647, 0506 Oslo - Besøksadr. Trondheimsvn. 2 - Telefon: 22 00 56 30  |  Design/ webred: Øyvind Rauset, rauset.no