NVF-banner

Produktinfo

CD-logo

First lessons mandolin
av Dix Bruce (eng.)

Mel Bay Publications

Dix Bruces nettsted Musixnow inneholder også mye spennende mandolinstoff. Her kan dere også laste ned tabulaturer til noen sanger gratis, og kjøpe mandolinutstyr. I Norge føres denne pakken av bl.a Norsk noteservice - der koster den 199 kr.

Begge steder er det mange interessante utgivelser tilgjengelig, så ta gjerne en titt innom disse nettstedene.

First lessons mandolin
by Dix Bruce.

Published by Mel Bay Publications.

Dix Bruces homepage Musixnow

 

 

Revet kant

Dix Bruce: First lessons mandolin

Instruksjonspakke i å spille mandolin: Hefte, CD, DVD

(English text below)

Mandolin er et instrument man hører i forskjellige typer musikk. Innen visesang dukker den tidvis opp. Altfor sjelden vil mange si. Forståelig nok, kan hende: Det er ikke så mange steder som tilbyr undervisning eller opplæring i instrumentet. Det vil vi i Viseforum gjøre noe med!

First Lessons Mandolin DVDVi har fått i hende en instruksjonspakke om med begynneropplæring i mandolinspill. Instruktør på First lessons mandolin er musiker Dix Bruce, en jovial og oppmuntrende lærer som inspirerer deg til videre spill. Mandolininstruksjoner vil være flott for dem som vil lære seg å spille mandolin. Samtidig kan de være til hjelp for dem som skal finne ut av mandola og irsk bouzouki. Mandolinen er stemt indentisk med en av standardstemming på oktav-mandolin og en av standardstemmingene på irsk bouzouki, bare en oktav høyere. Plukketeknikkene, grepene og tremoleringen er langt på vei de samme, men det er ofte litt andre måter å spille akkompagnement på irsk bouzouki.

Den tredelte instruksjonspakken First lessons mandolin, åpner med en grundig gjennomgang av de første steg i mandolinspill. Særlig på DVDen på 100 minutter har Bruce tatt seg god tid til å gå trinnvis igjennom stoffet. Etter demonstrasjon av stemming og hvordan man holder plekteret, tar instruktør Dix Bruce fatt på de første grepene og kjente sanger man kan spille med disse. Et nytt grep instroduseres for hver nye sang og i sangen øver man inn det nye grepet pluss de gamle. Slik utvides greprepertoaret gjennom heftet. Et grep Bruce gjør er å introdusere akkorder som kan flyttes oppover og nedover, og så kommer eksempler på hvordan det fungerer i de påfølgende sangene. Bruce anbefaler deg å bruke mye tid på å lære grepene utenat slik at du ikke stadig behøver å slå opp de når du skal spille igjennom heftet og for den saks skyld med andre. I heftet som følger med, forklarer Bruce hvordan man leser tabulatur, enkel akkordteori, dur- og moll-akkorder og akkorder med flere toner. I forlengelsen av dette er det en oppklarende del om transponering. Dette er særlig interessant i forbindelse med å spille med lukkede akkorder, dvs. akkorder hvor ingen løse strenger klinger. Disse kan flyttes oppover og nedover halsen og man får en ny akkord for hvert bånd man flytter grepet. Dermed kan man tolv forskjellige akkorder ved å lære seg ett grep.

Til sangene Bruce spiller er det i heftet både tekster, noter og tabulatur slik at man lett kan finne ut av melodien selv om man ikke kan noter. På DVDen dukker alle akkordene opp i et lite diagram i høyre hjørne på skjermen slik at du kan skjele ned om du er i tvil. Heftet inneholder dessuten et grepkart. Sangene er gamle amerikanske traditionals slik som Skip to my Lou, Billy Boy, Poor Wayfaring Stranger, Go Down Moses og lignende. Dette er gamle klassikere som er lett sangbare og gøy å bli kjent med.

Det er hovedsakelig tre spillestiler innen mandolinspill: solo/melodilinje, akkompagnement med akkorder, og et mer rytmisk "trommespill". Den siste møter man særlig på innen sjangeren bluegrass. I all hovedsak omhandler første halvdel av kurset grep og akkompagnementspill. Den siste halvdelen melodispill. Helt på slutten har imidlertid Bruce lagt inn en liten leksjon om det rytmiske trommespillet og tremolering, den særpregete raske klimpringen på enkelte toner man hører fra mandolinen i mange sanger.

Alle sangene i heftet er spilt inn på CDen og DVDen som følger med. På begge er det en langsom og en normal versjon av samtlige sanger slik at du kan henge med før du har blitt så god at du kan spille i normalt tempo. Det er imidlertid kun instrumentalversjoner av sangene. Personlig savner jeg vokal da jeg synes det er lettere å orientere meg i sangene når jeg hører tekst. Dette oppveies i noen grad av at en mandolin spiller melodistemmen i eksemplene. Under innlæringen av å spille sangene og under demonstrasjon av ulike teknikker, kommer DVDen til sin rett. Her zoomer de inn på venstre- og høyrehånd. Denne er med og understøtter forklaringene i boka og lydeksemplene på CDen. Særlig er enkelte av dempeteknikkene vanskelig å forklare til en som ikke har vært ute for de tidligere. Da kan det være oppklarende med visuelle demonstrasjoner sammen med at man hører forskjellen i lyden. Jeg tror det er en god løsning å bruker både bok, Cd og DVD. Noe av stoffet formidles best gjennom at man studerer det langsomt via en bok og du kan slå opp i den for å se på det du lurer på. Sangene og lydeksemplene er fine å lytte til når du står fast på hvordan de låter. DVDen er fin for å illustrere eksemplene visuelt. Denne pakken kan jeg absolutt anbefale for dem som vil ta sine første steg innen mandolin.

Engelsk flagg First lessons mandolin

Instruction package containing book, CD and DVD

The mandolin is an instrument you can hear in a lot of musical styles. Among singer-/songwriters some think it is too seldomly heard. It is not so many places you can get lessons in playing this instrument either. Here we have found instruction for those who wants lessons in mandolin, but can´t find it where they live.

First lessons mandolin is an instruction for the beginner. Dix Bruce has made this package, and he is an inspiring and jovial teacher that motivates you to continue in your play. This instruction-package will be great for you who wants to lear how to play mandolin, bt it will also be helpful for those who wants to learn how to play octave mandolin and irish bouzouki. The mandolin is tuned the same way as these instruments, only an octave lower. The picking techniques, the chords and the tremolo will be far the same, but the accompanying is often a bit different on the octave mandolin and the irish bouzouki.

This triplet package starts with a presentation of the basic steps in playing mandolin. Especially the DVD that lasts 100 minutes goes slowly through all the steps. After a demonstration of tuning and how to hold the pick, instructor Bruce shows the first chords and plays well known songs that can be played with the chords you have learnt. A new chord is introduced in every new song and in the song you rehears on the chord and the other you have learnt earlier. This helps you to expand the chords you know. One thing that Bruce is doing, is to show how you can make new chords by moving some chords (with no open strings) up and down the neck on the instrument. You will actually know twelve chords by knowing one.

Bruce recommends that you spend quite a lot of time rehearsing on the chords so you don´t have to look them up every time you play for yourself g together with other people. In the book on this course, Bruce explains how to read tabulature, a bit theory about different kind of chords. Here it is also a part on transposing keys. This is interessting on the background of playing with closed chords.

In the book, there are tabulature and notes to all the songs on the CD. You will easily find the melody even if you can´t read notes. On the DVD all the chords ate shown in a little box on the screen when the songs are played. The songs are for example ”Go down Moses”, Poor wayfaring stranger” and ”Billy boy”.

Mainly there are three different playing styles on mandolin. There are solo-/melody-playing, there are accompanying style with chords and there are a more rythmic bluegrass style. This course is mainly about the two first styles. The first half is about playing chords and the last is about olaying melodi. But Bruce has offered the last lesson to the rythmic bluegrass style ant tremolo. Tremolo is the characteristic fast playing on the same note you hear in many songs when people play mandolin.

All the songs in the book are recorded on the CD and the DVD. On both there are one slow and one standard version. This makes it easier to follow if you have trouble with the tempo. The music examples are only instrumentals. I would prefer vocal too. I think it makes it easier to know where in the song you are. On the other hand there is a mandolin playing the melody here. It helps.

During the instruction the DVD is very helpful. Here they zoom the left hand and the right hand while Bruce is demonstrating techniques. This supports the instruction in book and the CD. A lot of playing is hard to understand when you only listen to it, or read about it in a book. When you can watch it being done and listen at the same time, it helps a lot. There are many things that is easier to read about than watching on DVD too, so the solution with book, CD and DVD is great I think. And it contains a lot for the beginner on mandolin.

 

Flere musikkomtaler – Omtaler fra før jan 2010

Til forsida | Om oss | Musikkomtaler | Klubber | Hva skjer? | Artistguide | Oppslag


©  Norsk Viseforum - Pb 4647, 0506 Oslo - Besøksadr. Trondheimsvn. 2 - Telefon: 22 00 56 30  |  Design/ redaktør: Øyvind Rauset, rauset.no