NVF-banner

Produktinfo

Bok-logo

Roy Henning Snyen:
Gitarspill

Norsk Musikforlag A/S.
Innbundet, 176 s., pris 398,-

Boken kan bestilles direkte hos Musikkvarehuset, eller kjøpes hos lokale bokhandlere og musikkforetninger.

Roy Henning Snyens hjemmeside.

Gitar-ekstra

 

 

blank
Revet kant

Gitarspill: Lærebok med CD

Tid om annen kommer det ut lærebøker i gitar. Det den forrige forfatteren ikke tenkte på, kan kanskje nestemann ha snappet opp, eller nye metodiske grep som har kommet til, kan han eller hun ha gjort mer ut av enn forrige. Roy Henning Snyen har laget en strukturert og metodisk bok for både nybegynnere og viderekomne. Med Gitarboka følger en CD med musikkeksempler.

Roy Henning Snyen er utdannet gitarpedagog og musiker ved Østlandets Musikkonservatorium. De siste 17 årene har han arbeidet som gitarpedagog ved ulike musikkundervisningssammenhenger. Folkehøyskoler, musikkskoler og høyskoler. Han har dessuten være en av hovedlærerne ved Norsk gitarfestival. Han er også aktiv utøver, og spiller blant annet i gruppen Trio Bellman.

Motivasjonen bak å skrive nettopp denne gitarboken, er å gi folk kunnskaper nok til å kunne lese og forstå hvordan man skal spille sanger man finner i sangbøker utfra opplysningene melodi/tekst/taktart og akkorder. Dessuten ønsker Snyen å gi deg som leser en innføring i å forstå mer av hva man gjør, eller burde gjøre. Hvorfor hører noen akkorder mer sammen enn andre akkorder avhangig av hvilke tonearter man spiller for eksempel.

Fokus på de vanligste toneartene

Gitarboka åpner med et innledningskapittel hvor Snyen gir en innføring i stemming av gitar, skifte strenger, hva de ulike delene på gitarne heter, håndstilling og toner på gitarhalsen. Hvordan skal man forstå et grepdiagram? Hvordan lese tabulatur, og hvordan orientere seg i et notebilde med masse symboler og tegn? Her behandles en rekke ting som vil være nyttig å kjenne til for en vordende gitarspiller. Deretter er boka er lagt opp med hovedvekt på durene E,A,D og G, og på A-moll.

Snyen har lagt opp boka slik at den introduserer en ny toneart i hvert kapittel slik at leseren blir fortrolig med de akkordene som hører til de forskjellige toneartene før man beveger seg til neste. I disse kapitlene går Snyen igjennom ulike taktarter og måter man slår takten på/slagfigurer, og fingerspill-figurer som passer til ulike takter (disse er demonstrert på CDen som følger med). I sangeksemplene som hører med, har Snyen foreslått hvilke typer fingerspill og slagfigurer som egner seg til hver enkelt sang. Snyen har plukket ut sanger med relativt få akkorder slik at man ikke skal bli forvirret om hvilke som tilhører hver toneart. Sangene finnes dessuten innspilt på CDen med enkelt akkompagnement slik at du lett kjenner igjen slagfigurene. Her spiller Snyen sammen med noen venner. Om du ikke kjenner sangene fra før og i tillegg finner notebildet en smule vanskelig å lese i starten, kan du ta CDen til hjelp. Snyen har plukket ut mange ekstraforslag til sanger man kan spille med de samme akkordene som instroduseres i de forskjellige kapitlene. Disse sangene er basert på utvalget i boka Verden i sang. Dersom du vil spille disse og gjøre det enkelt å finne dem, kan denne boken være verdt å anskaffe seg. Det står litt om boken her.

I hvert kapittel har Snyen laget et sett med oppgaver som tjener som repetisjon av stoff i hvert kapittel, slik at du har litt å bryne deg på. Fasit på oppgavene finner du bakerst i boken. Boken avsluttes med et kapittel viet mer musikkteori for de som vil fordype seg litt ekstra. Det er fint at dette kapitlet er på slutten da det strengt tatt ikke er nødvendig for den som vil kompa allsangen å sette seg inn i teori om spillingen. Dette kapitlet er kort og omhandler kvintsirkelen, et større utvalg akkorder som hører med i de forskjellige toneartene og transponering. Til slutt er det en ordliste over ord og uttrykk man støter på i musikkteorien. Boken inneholder alfabetist liste over sangene i de forskjellige kapitlene.
Jeg mener Roy Henning Snyen har laget en god gitarbok for de som skal ta de første steg mot å bli gitarister. Jeg tror man kan legge et solid grunnlag for videre utvikling med denne boken. Den er grundig og bruker mye plass på det helt basale.

Snyen skriver at han planlegger en ny bok hvor tyngdepunktet er skjøvet et stykke i retning musikkteori og funksjonsanalyse av akkordbruken. Mens du venter på den nye boka, kan du ta en titt på en fin gitarside med tips og undervisning. Om du strever med å stemme gitaren din, kan du sjekke en nettbasert gitarstemmer her.

Lærebøker og instruksjonsDVDer

Sammenlignet med Lillebjørns gitarbok og instruksjons-DVDer i gitarspill, vil jeg si at ulike måter å legge opp læringen på passe ulike mennesker. Noen trives med det ene og andre trives med en annen tilnærming. I Gitarspill har Snyen lagt stor vekt på sanger man kan øve på, ikke så mye på tekniske ferdigheter. I Lillebjørn Nilsens Gitarbok mener jeg å huske det er en større vekt på forskjellige ferdigheter i tillegg til sanger man kan øve på. Snyen har dessuten valgt å sortere de forskjellige toneartene for seg i kapitler. Det kan nok være en fornuftig løsning i og med at man da kan få bedre grep om toneartene og akkordene som hører til. Lillebjørn introduserer de enkelte akkordene hver for seg og bygger ut akkord-repertoaret slik. Gode løsninger begge to. Jeg tror Snyens bok er sterkere på det mest grunnleggende med å spille komp til enkle sanger.
I Lillebjørns gitarbok strekker instruksjonen seg lengre og du vil kunne plukke opp mange flere tips til ulike ferdigheter og måter gitaren kan brukes på. Samtidig blir det mindre plass på de forskjellige delene.

DVD'er er (om jeg skal tillate meg å male med særdeles bred pensel) veldig gode til å lære seg (tekniske) ferdigheter på et instrument, demonstrere hvordan man gjør ting på instrumentet. Bøker er noe mer langsomt som medium og begunstiger i større grad læringsprosesser hvor man skal sette seg ned og "forstå" noe på en dypere og mer omfattende måte. Skal du ha en mer helhetlig forståelse av hvordan du spiller musikk, leser tabulaturer og hvilke akkorder som hører inn under forskjellige tonearter, er bøker å anbefale. Kan du mye fra før, og vil lære deg mer eller utvide repertoaret til et nytt instrument, kan DVDer være mer hensiktsmessig. Eksempler fra Viseforums nettsider, er omtalene av Lillebjørns gitartime og Spill gitar! I førstnevnte demonstrerer Lillebjørn en rekke ferdigheter og rytmer. I den andre viser Tor Solberg hvordan et knippe sanger spilles og hvordan du tar akkordene. Disse er utmerkete som instruksjonsmateriale, men det er begrenset hva man rekker å forklare på en time når det gjelder å tilegne seg forståelse av hvilke akkorder som hører sammen og illustrere sammenhenger mellom forskjellige akkorder eller transponeringer.


Flere musikkomtaler – Omtaler fra før jan 2010

Til forsida | Om oss | Musikkomtaler | Klubber | Hva skjer? | Artistguide | Oppslag


©  Norsk Viseforum - Pb 4647, 0506 Oslo - Besøksadr. Trondheimsvn. 2 - Telefon: 22 00 56 30  |  Design/ redaktør: Øyvind Rauset, rauset.no