NVF-banner

CD-logo

Trond Haugen:
Forgjengelighetens poetikk – En studie i Carl Michael Bellmans Fredmans Epistler

322 sider.
ISSN 0806-3222
Acta Humaniora nr. 192.

De som måtte ønske å kjøpe et eksemplar, kontakt:
Trond Haugen, Stavangerg. 5, 0464 Oslo.
Mobil: 986 66 927. 

Ellers kan den såvidt meg bekjent bestilles fra Akademika-bokhandelen på Blindern: www.akademika.no (tlf. 2218 8100), eller fra institutt for nordistikk og litteraturvitenskap der Haugen tok doktorgrad: epost - tlf. 2285 6708.

 

Revet kant

Doktorgradsavhandling om Bellman

Litteraturviter Trond Haugen doktorerte for en tid tilbake på Bellman, og har skrevet avhandlingen "Forgjengelighetens poetikk – En studie i Carl Michael Bellmans Fredmans Epistler".

Jeg har ikke pløyd meg gjennom hele denne avhandlingen, selv om jeg har tittet i den, Haugen skriver innledningen til doktorgradsavhandlingen at målet med den er å bringe Bellmans briljans frem i lyset.

Ikke så å forstå at Bellmans briljans er undervurdert, men det finnes ifølge Haugen et stort behov for å demonstrere hvilket enestående verk Bellmans ”Fredmans Epistler” er i den europeiske  litteraturen på 1700-tallet. Først når man leser verket i sin helhet forstår man dets brilljans, hevder Haugen.  ”Ved å ta ansats i noen få epistler har jeg forsøkt å forene en rekke forskjellige tematiske, stilistiske, musikalske, poetologiske og historisk-kulturelle aspekter i en totalitet” (s. 7).

Sentrum i epistlene slik Haugen ser det, er forgjengeligheten.For Bellman-interesserte som liker intellektuelle impulser, må dette være en virkelig indrefilet. Første Bellman-doktorgrad på norsk, etter hva jeg kjenner til.

For øvrig kan vi legge til at det er to svenske nettsteder viet den store skalden:
Bellmanselskabets hjemmesider: www.bellman.org, og en som kalles Carl Michael Bellmans hemsida: www.bellman.net. – God lesning folkens!

 

Flere musikkomtaler – Omtaler fra før jan 2010

Til forsida | Om oss | Musikkomtaler | Klubber | Hva skjer? | Artistguide | Oppslag


©  Norsk Viseforum - Pb 4647, 0506 Oslo - Besøksadr. Trondheimsvn. 2 - Telefon: 22 00 56 30  |  Design/ redaktør: Øyvind Rauset, rauset.no