VISOR: Prenumerera

Prenumerera:  100 kr för 2 nummer (Normalpris: 75:- pr utgåva)

*) Prenumeranter i Sverige betalar til PlusGiro  66 45 43-6
(Riksförbundet Visan i Sverige – Tidskriftkonto)

IBAN:  SE83 9500 0099 6042 0664 5436
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS
OBS: HUSK att skriva avsändare, annars vet vi inte var betalningen kommer från.

Prenumeranter i Finland använder svensk konto, med IBAN-nummer og Bic/Swift-adress.