Utgivelser – nr 14: november 2019, nr 15: april 2020.

Pris: 100 kr for 2 nummer (Normal utsalgspris: 75,– pr stk).

HER er abonnement-skjemaet – kryss av for «Abonnent kr 100» (du kan også velge å bli personmedlem i Norsk viseforum for 275 kr, da følger bladet med).

VISOR forsider 1–11 rektangel