Utgivelser – Nr 11: mars 2017,  nr 12: november 2018

Pris: 100 kr for 2 nummer (Normal utsalgspris: 75,– pr stk).

HER er abonnement-skjemaet – kryss av for “Abonnent kr 100” (du kan også velge å bli personmedlem i Norsk viseforum for 275 kr, da følger bladet med).

VISOR forsider 1–11 rektangel

 

Annonser