NVF-banner

Produktinfo

Turn the wheel,
change a key

Utgitt av og kan bestilles hos The Doreen Allen companyPris: 11.95$. 

The Chord Wheel

Utgitt av The barbeshop harmony society. Jeg synes siden deres er litt krøkkete å navigere på, derfor har jeg lagt til direktelink til hvor du kan bestille hjulet her
Pris: 12.95$.

 

blank
Revet kant

Verktøy til transponering
og å konstruere akkorder

Å skifte toneart har voldt mang en amatørgitarist problemer og frustrasjon. Hvordan skal man legge melodien til et toneleie som passer stemmen min bedre? Her er det jo en bråte akkorder som må skiftes ut. Både hobbygitarister og allsangere støter tid om annen på sanger som enten ligger altfor høyt eller altfor lavt i enkelte partier. Vi strever med å komme "ned" på de dypeste tonene, eller helt "opp" på de lyseste tonene.

-> English verion of the article

Jeg har i etterkant av omtalen av musikkhjelpemiddelet Magiquint funnet frem til noen transponeringsverktøy som har samme siktemål som MagiQuint. Jeg har sortert de forskjellige typene verkstøy etter type og pris. Det er hovedsakelig ulike varianter av hjul man dreier på for å visualisere transponeringen jeg har funnet. Jeg omtaler de man betaler for først. Disse er de mest forseggjorte, og det følger gjerne en kortere eller lengre bruksanvisning med.  Deretter omtaler jeg noen man kan laste gratis ned fra nettet.  Om dere skulle stusse over ord og uttrykk som brukes videre i omtalen, eller om dere er nyskjerrige på musikkuttrykk generelt, er det en god side som heter Musikkordboken hvor jeg har fått hjelp til ord og uttrykk, teori, akkorder og instrumenter.  Strever dere med å stemme gitaren, er det en nettbasert gitarstemmer her.

Hovedvekten her ligger på verktøy som består av to dreibare skiver som dreies i forhold til hverandre. La oss si utgangspunktet er C-dur, og at det blir for lavt så du ønsker å transponere til F-dur. Du dreier sa skivene slik at F på den minste skiven står under C på den største skiven. Her vil du kunne lete deg frem til alle akkordene i den opprinnelige duren på den store skiven og finne tilsvarende akkorder i F-dur under disse på den lille skiven.

Transponeringshjul og akkordhjul man betaler for

Det er flere "hjul"-løsninger på transponeringsproblemet tilgjengelig på verdensveven. Nedenfor kan du lese om to av de bedre transponeringshjulene på markedet. Felles for dem er at de  inneholder en rekke opplysninger utover det som gratisversjonene tilbyr. Dessuten er de mer slitesterke. 

 

The chord wheelTurn the wheel -
change a key

På en nettsidene til The Doreen Allen company finner dere et transponeringhjul til 11.95$. Med denne følger et instruksjonehefte med fyldige kommentarer til hvordan den kan brukes. Her er et stort hjul med alle tonene fra C til C, et mindre hjul nummerert fra 1 til 7, og et enda mindre hjul tilsvarende det største. Disse kan dreies i forhold til hverandre slik at du kan transponere, finne mollparalleller og finne ut av hvile toner som hører til de forskjellige trinn i toneartert skalaer som man kan med MagiQuint. Formler for de fleste akkorder du vil trenge å kunne står på platen hjulene sitter på. Slik vil du ved hjelp av hjulene enkelt kunne konstruere akkordene ved behov. Eksempelvis er formelen for en durtreklang 1,3,5. Roterer man hjulet slik at C står under 1-tallet (C er da grunntonen i akkorden vi vil lage), kan vi telle oss frem til trinn tre og finne at det er E, og videre til trinn 5 og finne at det er G. Der har vi C-dur. 

Dette hjulet inneholder en oversikt over hvor mange kryss og b´er som hører til de forskjellige toneartene. På en notelinje er det en oversikt fra C-dur til C#-dur og tilsvarende med b-toneartene. Her starter man med C hvor det ikke er noen kryss, fortsetter med G, D, A osv og ser hvilke toner det er kryss for i de forskjellige tonearter. Kryssene er plassert på notelinjen. Kjekt.

Kvintsirkelen er ikke på denne slik at om du leter etter tilhørende tonika, dominant etc., får du ikke disse servert på fat slik som på MagiQuint eller det andre verktøyet, The Chord Wheel. De ulike trinnene i skalaen er imidlertid notert på hjulet, men du vite at dominant er femtetrinnet, subdominant er fjerdetrinnet. Det står ikke på hjulet.

Som nevnt ovenfor, er dette hjulet ypperlig til å finne ut hvilke akkorder man skal spille dersom man skifter toneart, drei det ene hjulet slik at den tonearten du befinner deg i står overfor den tonearten du vil endre til på det andre hjulet. Alle tonene står da overfor herandre. Et eksempel på anvendelsen er med instrumenter som ta utgangspunkt i ulike tonearter. Jeg spiller i et spelemannslag hvor vi spiller tradisjonsmusikk fra Agder. Her spille flesteparten fele, mens en kvinne spille klarinett. Hun må transponere når vi spiller da klarinetten er et a-instrument etter hvordan jeg har forstått det. Hun blir av og til litt i tvil om hvilke toner hun skal spille. Dette verktøyet vil være til stor hjelp for å avgjøre hvilke toner på fele som samsvarer med hvilke toner hun skal spille på klarinetten.

 

The Chord WheelThe chord wheel

The Chord Wheel er laget av Steve Jamison og utgitt av The barbershop harmony society - www.barbershop.org. På deres nettside er det litt vrient å finne fram. Skriv inn "wheel" i feltet "Find at harmony market place" oppe på siden, så vil du få opp The Chord Wheel. The Chord Wheel består av to dreibare skiver hvorav den største er inndelt i tolv felter påskrevet I-Tonic, V-Dominant, IV-Subdominant etc. for å markere de ulike tonenes rolle etter hvilken tineart du velger å orientere ut fra. Det innerste hjulet består av flere sirkler utenfor hverandre. Innerst finner du navnet på grunntonen i hver akkord, deretter moll- og durterse, i sirkelen utenfor der igjen kommer kvinten, forminsket, vanlig og forstørret. Likeledes skjer med septimer og så kommer nieren før man avslutter med grunntonen for oversiktens skyld. Hjulet er altså oppdelt i ulike nivåer med trinnene man bygger opp de vanligste akkordene med.

Hovedfunksjonen til The Chord Wheel er å kontruere og identifisere akkorder. I bruksanvisningen som følger med, demonstreres hvordan man kan identifisere hvilken akkord man har med å gjøre når man kjenner tonene den består av, og det er vist hvordan man ved hjelp av dette hjulet kan konstruere alle dur- og mollakkorder, med tilhørende septimer og en rekke andre akkorder du neppe får bruk for med det første. Selvfølgelig kan akkordene konstrueres bare man har en skala foran seg og vet hvordan de er bygd opp. Poenget med The Chord Wheel som med MagiQuint og Turn the wheel, change a key er at man her kan finne ut av akkordenes tonesammensetning på en visuell og oversiktlig måte ved å dreie hjulet når 1-tallet eller pilen for tonearten peker mot "Tonika". Da får man de andre tonenes posisjon under Dominant, subdominant etc, og man kan enkelt se hvilke toner som hører inn under de forskjellige akkordene. Det er kun ved sjettetrinnet det står "moll", og det kunne gjerne vært skrevet på andre- og tredjetrinnet og. Eksempelvis i C-dur vil den tilhørende akkord på sjettetrinnet være A-moll, andretrinnet være D-moll og tredjetrinnet være E-moll. 

Når man konstruerer akkorder med The chord Wheel, tror jeg ikke man får samme forståelse av trinnene og intervallene som man får ved å telle seg frem slik man gjør med MagiQuint og Turn the wheel, change a key. På The Chord Wheel finner du alle tonene du skal konstruere akkorden med i samme "sektor" som grunntonen i ulike nivåer utover fra sentrum. En styrke med denne er at det nok går mye raskere å finne frem til hvilke toner som hører til i de ulike akkordene. Du finner dem alle i "sektor"-feltet fra grunntonen og utover slik at det er mye mindre fare for å ta feil. 

Jeg håper det går fram av dette avsnittet at The chord wheel ikke kan brukes til transponering fra en toneart til en annen men er laget for å konsturere akkorder. Den inneholder også kvintsirkelen uten at det poengteres i bruksanvisningen.

Felles for Turn the wheel, change a key og The chord wheel er at de har en litt mer bergrenset anvendelighet enn MagiQuint. Samtidig koster de hver for seg en femtedel av hva MagiQuint koster. Dessuten synes Turn the wheel, change a key å være noe mer solid laget enn MagiQuint og vil nok tåle mer bruk.

 

Gratis transponeringsverktøy til nedlasting

Selv om den typen materiale vi har omtale ovenfor er relativt enkelt å lage selv, er det fint å laste ned noe som andre har gjort grovarbeidet på. Hos Musixnow kan du også laste ned gratis Chord Wheel med en liten forklaring til (til høyre nede på siden). Musixnow selger en rekke bøker og utstyr til gitar, mandolin og banjo. Hos en som kaller seg Tikiki kan du laste ned et fint transponeringsskiver i farger.

De transponeringsverktøyene som er gratis å laste ned, kan stort sett kun brukes til å transponere fra en toneart til en annen. Det er som dere vil se, to hjul som er identiske bortsett fra at det ene er litt mindre enn det andre slik at man kan legge de oppå hverandre og rotere det ene i forhold til det andre alt etter som hvor mange tonearter man skal transponere. Det er som regel ingen bruksanvisning med disse, og heller ingen forklaring på hva som skjer når man transponerer. Hvor fine de blir avhenger av hvor mye flid du selv legger i arbeidet med hvor tykt papir du vil bruke, fargelegging og annet. De kan jo bli riktig fine om du investerer litt i at de skal se fine ut og tåle a bli brukt. Om du kun printer ut og stifter de sammen, vil de nok ikke holde særlig lenge. De ser også ganske lefsete ut.  

Hos Exit4music.com kan du også laste ned en variant med en liten forklaring til. Her kan du laste ned en mal til transponeringshjul. Dessuten kan du på denne siden du laste ned et hjul med litt mere opplysninger enn kun tonene i en skala. Det er fra Freepatentsonline og det synes å baserer seg på en av skivene til MagiQuint. Forskjellen er at disse kan man laste ned gratis. Fra en side som kalles Chord/note transpotion wheel kan du laste ned og skrive ut to skiver som er egnet til å transponere fra en toneart til en annen. 

Transponeringshjul

Fra en nettside som kaller seg Money Chords - The best free guitar lessons on the Webkan du laste ned et Chord transposer wheel gratis. Denne siden inneholder mye stoff om akkorder og tabulatur for gitar. Transponeringsskivene ser ut som på bildet.


Transponeringshjul

Gudmund Waalen i Østnorsk viseforum har laget en flott transponeringsnøkkel som blir beskrevet i Østnorsk visebok 2. Her er en fin oppfinnelse til å transponere til durer som er enklere å synge i. Dessuten får du ei fin lita visebok på kjøpet. Du kan kjøpe det av Waalen eller lage det selv etter beskrivelsen.

Digitale transponeringsverktøy

Dersom man isteden ønsker å få hjelp til transponeringen av en online transponeringskonverter, kan dere finne flere på nettet som gjør hele jobben for dere: En heter Autotransposer. Du skriver inn tonearten du vil fra og hvilken toneart du vil til. Det er også en dansk som kalles transponerer. Disse regner raskt ut hvilke akkorder du skal benytte utfra hvilken toneart du transponerer til.  Aberet med disse er at du trolig ikke vil lære noe som helst om trinn eller logikken bar transponering når du kun taster inn tonearten du befinner deg i og tonearten du vil transponere til + "enter".

 

Konklusjon

Legger man litt penger i å bestille et transponeringsverktøy som koster penger, får du et verktøy som er mye mer solid, og det kan benyttes til mye mer enn kun å transponere fra toneart til toneart. Det følger bruksanvisning med som forklarer prinsippene bak transponering. Turn the wheel, change a key er dessuten utstyrt slik at det kan brukes til å bygge opp akkorder i tillegg. The Chord Wheel vil være hendig til å bygge opp akkorder og har kvintsirkelen med slik at du får litt grep om tonika, subdonimant etc. 

Er du litt kunstnerisk anlagt og investerer i stivt litt tykt papir, kan du enkelt ut fra omtalen her og omtalen av Magiquint lese deg til hvordan de er konstruert slik at du kan lage en identisk selv. Jeg er uansett betatt av måten man ved hjelp av disse verktøyene kan visualisere forhold i musikkken på en måte som helt sikkert kan hjelpe mange videre i forståelse av intervaller, akkorder og trinn.


English version:

Learning tools to better understand keys and chords

In the instruction material we have reviewed on our website, there is not much about music theory. Where something is written about music theory, it's quite theoretical. Here I will review a couple of learning tools that makes music theory more visual. Hopefully they may help you understand more about the logic in music, how to construct chords and how to transpose from one key to another.

Among hobby guitarists and people enjoying to sing you will often hear songs that are too high or to low to sing in some parts, maybe the chords are only a lot of letters we don't understand. How can you change the key so it is easier to sing it?

 

Turn the wheelTurn the wheel, change a key

On the website of The Doreen Allen company you will find a transposing wheel you can order for 11.95$. Included is an instruction manual that explains how to use the wheel in solving different musical "problems". This is a handy tool, and it is a very constructive learning tool too.

The Turn the wheel, change a key-tool consists of three wheels. The largest has all notes in a scale. The middle wheel has numbers 1-7 for notes and asterisks (*) for semi-notes. It also has an arrow on each wheel. One arrow called "Present key" pointing towards the largest wheel, one arrow called the "final key" pointing towards the smallest wheel. The smallest wheel has a corresponding set of letters for the scale. When you transpose, you set the arrow on middle dial to keynote on outer dial. Rotate the inner dial till the desired key is under the "final key". Thereafter you simply read the corresponding chords oposite respective numbers 1-7. If you want to find minor parallells, rotate the smallest dial so the A is under the final key and the C is under present. There you have all chords with corresponding minors.

To find which notes that are the 1st, 2nd, 3rd and so on in a chosen scale, you set the present key arrow on middle dial to desired scale on outer dial. For example, I set the arrow on middle dial to point at C. I will then find that the 1st note is C, the 2nd note is a D and so on. If you rotate the wheel so the arrow points at E, you will find that the 1st note is an E, the 2nd is an F#, the 3rd is a G# and the 4th will be an A. 

There are also included composite key signatures and Chord structures. For example major chords (1,3,5) and minor chords (1,b3,5) and many other chords you may need when you play. With the wheels you can then construct all the chords you need. This will be very helpful and developing for any beginner and intermediate musician. I think you will learn much more about chords and scales by using this tool than simply looking in a chord chart. Here you will develop a deeper understanding of scales and how chords are built up.

For instance, the structure of a C7th chord is (1,3,5,b7). We rotate the dial so the arrow points at C. Number 1 will be C, number 3 will be E, mumber 5 will be G and number b7 will be bB. There you are. A bit more work than looking the chord up on a chord chart, but you will learn much more too. Here you are constructing the chords, not only receiving the "solution" in a diagram. 

I am playing in a little folk group from Southern Norway. Most of us are fiddlers but one lady is playing the clarinet. This instrument is an A-instrument. When she plays a C, it sounds A. When we play music we sometimes discuss what notes she must play when we play, let's say an E. She is a bit confused sometimes. I think this tool will bea great help for her. With this she can make the "present" arrow point at  the C on the red dial, and the "final" arrow point at A on the blue dial. Then she will easily find the correct note every time she is in trouble when rehearsing at home.


The Chord WheelThe chord wheel

The Chord Wheel is constructed by Steve Jamison and published by The barbershop harmony society - www.barbershop.org. On their web page some of you will find it a bit hard to find The Chord Wheel. Write "wheel" in the field "Find at harmony market place" on the top of the page and you will find it. The Chord Wheel consists af two rotatable wheels where the largest is separated in twelve fields where it is written I-Tonic, V-Dominant, IV-Subdominant etc. in order to mark the role og the different tone depending on which key you choose. The inner wheel consists of some circles. In the inner circle you find the name on the different keys, outside this circle you find the third tone in the minor and major, the next circle the fifth low, ordinary and high and thereafter the sixths, the septimes and the ninth. You will find the circle of fifths here too. 

The wheel is separated in different levels you are using when you build the chords. The main function is to construct and identify chords. In the manual, there is demonstrated how to identify chords when you know the tones it consists of. It is also shown how to construct all major and minor chords with sixths, sevenths and a lot of other chords you probaly wont need the first years of your career using The Chord Wheel. 

Of course the chords can be constructed with a scale in a book as long as you know how the chords are constructed. The point with The Chord Wheel and Turn the wheel, Change a key is that you here will understand the relations between the tones and the chords on a visual way by turning the wheel and make the main key pionting at Tonika. Then you will see what tones and chords that are placed below Dominant, subdominant and so on. 

It is only on the sixth chord in the scale it is written "minor". This could have been done on the second and third chord too. For example in the key of C, the sixth chord will be A-minor. Here the second will be a D-minor and the third will be an E-minor. When you construct chords using The chord Wheel, I don't think you will get the same understanding for the levels and intervalls as when you count using Turn the wheel, change a key. On the other hand, with The Chord Wheel you find all the tones you need to construct the chord in the same sector from the centerand outwards. An advantage with The Chord Wheel is that when you only want to construct the chord, you will do it much faster than with Turn The Wheel, Change a Key, and the possibility to make mistakes won't be the same when you find them in the same sector.

The Chord Wheel is mainly made for constructing chords and not to transpose from one key to another. This works on the same way as Turn the Wheel, change a Key, but the differense is among others that with this wheel, you also find the circle of fifths if you are looking for tonika, dominant and sub dominant. 

 

Online transposing tools 

If you instead want to transpose with the aid from an online converter, you can take a look here and find a converter thats doea the whole job for you: It is called Autotransposer. You write the key you are in and the key you want to play in, the autotransposer is doing the rest. I have also found an online transponerer with Danish language. These are quickly converting which chords to use in the different keys. From my point a view, a disadvantage with the online converters are that you will probably not learn so much about changing keys when the converter is doing the whole job for you. But it is quite fast and simple.

Free downloadable transposing tools 

Allthough the kind of material we have reviewed here are quite simple to make  at home, it is easy to download wheels that other people have made. At Musixnow you can download a free chord wheel with an explanation about how to use is (down at the right on the page). The website Musixnow is also selling books and accessories for guitar, mandolin and banjo. From a man who is calling himself Tikiki , you can download some nice transposing wheels in  coloures too.

The transposing tools that are downloadable for free, can mostly be used for transposing from one key to another. As you will see, they are built up by two wheels which are  quite similar to each other. The only difference is the size so you can put the smalles overs the biggest and rotate them to navigate between the keys. As a rule, there are no explanations for use included.  How elegant they will be, depends on how much of an artist you are and how expensive paper you use. Of course they can turn out to be really elegant if you spend some of time on them. If you only print them on the printer, they will probably not last very long. 

At Exit4music.com you can download a variant with an explanation included, and her you can download a template for making a transposing wheel. You will on this page download a wheel with more information than only the tones in the scale. These are from Freepatentsonline. Below is a Chord/note transpotion wheel that you can download and print out and use as a tool to transpose from one key to another. 

Transponeringshjul

On a web page called Money Chords - The best free guitar lessons on the Web you can download a Chord transposer wheel for free. This page has a lot of stuff about chords and tabulature for guitar. The transposing tool looks like the one on the picture.


Transponeringshjul

Conclusion

If you put some money in a transposing tool, you will get a wheel that is more  solid, that can be used without going to pieces. And they can "teach" you much more tnan only transposing from one kay to another. Included are information for use too which explains the prinsiples behind the transposing. With Turn the wheel, change a key you will also find information about how to use it in building of chords. But if you are much of an artist and buy some solid paper, you will easily make a nice transposing set that will help you in transposing and building chords. I am very impressed by the way these tool are able to  visualize the relationships in the music. They will surely help many people to get a deeper understanding of intervalls, chords and keys. It is a pity they can't help you to tune your guitar, so if you have trouble tuning it, I recommend that you take a look here.

Flere musikkomtaler – Omtaler fra før jan 2010

Til forsida | Om oss | Musikkomtaler | Klubber | Hva skjer? | Artistguide | Oppslag


©  Norsk Viseforum - Pb 4647, 0506 Oslo - Besøksadr. Trondheimsvn. 2 - Telefon: 22 00 56 30  |  Design/ redaktør: Øyvind Rauset, rauset.no