Her er noen kjappe regler for skriving på viser.no og VISOR, og de gjelder egentlig for de fleste typer offentlig tekst. Journalister og sekretærer lærer slikt på kurs. Denne sida viser deg litt av det som er skikk og bruk på nettet, og den gjelder også for skriving i bladet VISER. I tillegg noen særegne småting for at artiklene skal få et felles preg og ikke ha ulike formater.
Les dette før du skriver artikler, så sparer du redaksjonen for mye korrektur!

skrivemaskin

Mange skriver på en PC slik de gjorde på skrivemaskin. Da hadde man ikke fet skrift og kursiv, og måtte bruke VERSALER og understreking isteden. Det er det slutt på nå.

Øyvind Rauset

Artikler

Reglene for artikler kan variere litt fra ett nettsted til det andre, men det gjelder å være konsekvent og følge samme form så leseren vet hvor hun skal finne det hun ser etter. Hos oss brukes disse reglene:

 • Overskrift: Bør være kort og konsis (unntak kan gjøres om det er en spsiell grunn til det). CD-omtaler: Om du bare bruker tittel og artist, er dette malen: Artist: Platetittel (CD). Aldri punktum etter overskrifter eller mellomtitler.
 • Ingress/innledning er noen FÅ linjer (helst 3–4, absolutt ikke over 10) slik som øverst i denne artikkelen. Den er en kort “smakebit” som skal gjøre leseren interessert i hva som kommer, så bare å ta tekstens første linjer funker ikke alltid best. Å lage flere avsnitt med ingress så halve artikkelen kommer i fet tekst, er strengt forbudt (da forsvinner jo poenget med “innledning”).
 • Byline (ditt eget navn) setter du under ingressen. Ikke “Skrevet av…” etc., bare navnet!
 • Teksten: Unngå duplikatord og -beskrivelser. Les igjennom teksten etter at du har skrevet den. Ser du at du har brukt samme ord flere ganger i ett avsnitt eller sagt samme ting med litt forskjellige ord, stryk det ene. Ellers gjør redaksjonen det.
 • Titler på sangene: Kursiv. Da trengs det ikke anførselstegn rundt. Navn på musikere og andre viktige folk på plata kan du evt ha i Bold (halvfet).
 • Les korrektur! Og les enda en gang. Vi får ofte inn CD-omtaler der setninger slutter midt i, eller mangler viktige ord. Dette er slurv, og øker jobben for leseren (om ikke redaksjonen oppdager det). Selv for vårt ørneblikk kan sånne feil slippe igjennom og det trekker ned hele nettsida.
 • Unngå oppramsinger. Prøv heller å få en flyt i teksten som gjøre det interessant å lese. Ikke alle titler på en CD må omtales.
 • Vær konsekvent. Skriv CD, ikke cd. CD’er og CDer er begge tillatt, men bruk én av dem, ikke begge. Sjekk språket ditt også for andre inkonsekvenser.
 • Karakter (1–6) bruker vi nå. Ikke gi noen begrunnelse for karakteren utover hva som står i artikkelen, med mindre du er i tvil om du skulle gitt ett tall istedenfor et annet.
 • Faktafelt: Før hadde vi egne faktaruter – de kommer kanskje tilbake. For tida bruker vi et eget felt nederst med innrykk og litt mindre skrift. Malen her er slik:

Artist: Platetittel (Plateselskap) Platenummer, utgivelsesår. Under dette kan du du ta med andre faktasaker, som artistens nettside, evt spesialbutikk de kan kjøpes i etc., slikt bør ikke stå i omtaleteksten. Vær forsiktig med ren reklame – markedsføringsloven tillater ikke det i redaksjonell tekst, men forbrukerhjelp går an.

OK, da håper jeg dette er oversiktlig og greit å forstå. Følg disse reglene, så får vi en enhetlig form på plate- og bokomtalene, og leserne vil takke deg. Er du i tvil om noe, bare send oss en epost!


Generelle språkregler

…og dette gjelder all skriving, ikke bare hos oss:

 • Alltid et ordmellomrom etter punktum, komma, kolon etc (men aldri mellomrom foran disse tegnene!)
 • IKKE SKRIV OVERSKRIFTER OG AVSNITT I VERSALER (STORE BOKSTAVER). Noen tror at store bokstaver er tydeligere, men det stemmer ikke. Leseforskning viser at tekst med kun store bokstaver er tyngre å lese. Dessuten: Leserne føler at du SKRIKER til dem! Bruk heller fet skrift (se B-knappen over skrivefeltet) eller kursiv (I-knappen) for å utheve ord, og sett mellomoverskrifter med Overskrift 4 eller 3 (format-knappen oppe til venstre over skrivefeltet).
 • Understreking av ord er helt ute (tekstbehandlere har en U-knapp, men ikke bruk den)! Det hørte skrivemaskinen til (da man kun hadde én bokstavtype). På internett brukes det ofte som tegn på at ordet er lenket opp til en annen side. I våre dager brukes fet skrift eller kursiv til å “understreke” noe.
 • Lillebjørn’s… NEI, apostrof i genitiv brukes bare på engelsk, på norsk skal det være: Lillebjørns nye CD. Eneste unntak er når navnet/ordet slutter på s, og da skrives det slik: Ole Paus’ siste album.
 • Kolon (:) Betyr at nå kommer det noe viktig. Bruk gjerne stor bokstav etter et kolon. Semikolon (;) er en slags komma med større tyngde enn bare komma, og brukes ikke istedenfor kolon. Dropp det om du ikke vet hvordan det brukes.

Bare for å illustrere, med alle feilene over: OBS;DETTE ER SMØR PÅ FLESK.OG MAJONES.MED SUKKER OPPÅ!!!! Det hender vi får pressemeldinger som ser sånn ut. Det virker useriøst og uprofft, og avisene tar det ikke inn – det blir for mye å rette opp. OK, dette var noen av de små standardreglene dere må følge om dere vil ha stoffet inn på våre sider. Følger du dem, blir det mindre korrekturarbeid for redaksjonen.  

Publisert: 28. jan 2010, oppdatert nov. 2017.

Annonser