VISER • VISOR

Forsider på VISOR

Prenumerera/abonner på VISOR/VISER

Här kan du prenumerera på den nordiska vistidskriften VISOR • Her kan du abonnere på det nordiske musikkbladet VISER. Pris: 100 kr pr år (2016) .

Vi har 3 formularer/ skjemaer – på svenska, danska och norska / 3 skjemaer – på henholdsvis svensk, dansk og norsk.

 

VISER / VISOR har redaksjoner i Danmark, Sverige og Norge.

VISOR: A Nordic Singer/Songwriter Magazine is a collaboration between three Scandinavian singer/songwriter organisations: Visan i Sverige, Norsk Viseforum and Visens Venner Danmark. «Visa/vise» is the Scandinavian word for folk.

We publish 2 issues a year. Here are the first eight – #9is released March 2017.


AnnonsefolderAnnonsere i VISER?

Promoter deg selv som artist, reklamer for din nye skive, konsertturné eller et nytt prosjekt. 1/3 side koster bare 2000 kr, og du når fram til Nordens ivrigste vise-entusiaster.