Om nettstedet viser.no

Norsk Viseforums nettsted gjenåpnet med ny design 1. mars 2007 etter en lengre pause, og byttet i 2009 navn til viser.no. Legg gjerne inn lenker til oss, riktig adresse er https://viser.no.

Redaktør for viser.no og det nordiske bladet VISOR har siden 2007 vært Øyvind Rauset – fra 2016 i 45% stilling. Sidene blir normalt oppdatert 2 ganger pr uke, bortsett fra i feriene.
Viser.no er omfattet av åndsverkloven. Stoffet er © Norsk Viseforum og de enkelte bidragsytere.

Om innholdet:

Vi håper i framtida å kunne betale for artikler på disse sidene, men pr idag er det frivillig innsats som gjelder. Ingen av bidragsyterne får betalt for stoff eller bilder, men gjør det på fritida for å støtte visebevegelsen. En stor takk til alle som bidrar! Send gjerne inn stoff du også – til red@viser.no, og si for all del fra hvis du har lyst til å skrive plateomtaler!

Registreing av nye arrangementer

Sånn ser sida ut der du legger inn nye arrangementer. Klikk for å vise større.

Om Hva Skjer-sidene:

Vi har tidligere lagt inn konserter ut fra pressemeldinger og bilder artister har sendt oss, men det tok etter hvert for mye tid. Vi har nå laget en side for å legge inn nye arrangementer og konserter, som du bruker for å promotere din egen konsert selv. Her kan du også legge inn et bilde i jpg-format (helst under 1 Megabyte i størrelse).
En annen måte er å lage en Facebook-side for konserten – slik gjør du det. Så mailer du oss linken til den, dermed får vi importert den til kalenderen.

Hvordan sidene blir laget:

Sidene på viseforum.no er kodet slik at flest mulig skal kunne lese dem, også folk med mobiltelefoner og nettbrett. Sidene er laget i WordPress, bortsett fra noen gamle artikler som fortsatt ligger i html. (Menyene på noen av disse gamle sidene kan være utdaterte.)

Vi bruker WordPress og Google for å se statistikk over hva folk bruker til å besøke sidene. Slike statistikk-tellere bruker «cookies» for å samle opplysinger om brukernes PC-type, skjermstørrelse, nettleser etc. Om du ikke ønsker å bli med i statistikken, kan du slå av cookies i nettleseren (men du kan få problemer med enkelte andre sider som krever cookies, f.eks. nettbank).

– Har du synspunkter på dette eller finner feil på sidene, gi oss gjerne beskjed!
Mail til redaksjonen er red@viser.no.

 

Copyright:

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. 

Det er lagt ut for å kunne leses på skjerm (+ evt. andre tilsiktede utnyttelsesformer). Bare spør oss om det er OK før du bruker det noe sted.

Uten særskilt avtale med Norsk Viseforum er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre straffeansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.