Bladet Viser.no (2008–2012)

Viser.no 12Bladet Viser.no kom ut med 14 numre fra 2008 til 2012

Bladet har en mengde artikler som er uavhengig av tid og sted, og det er mye å hente i gamle numre! Hvorfor ikke kjøpe inn noen og dele ut på din klubb (eller bare for din egen del)?

1: Send mail til red@viser.no og si hvilke nummer du vil ha.

2: Betal portoen (se under) til konto 1609 04 89228, og skriv i meldingsboksen hva det er for. Det er alt!

Porto/emballasje:

  • 30,- for 1-3 eks,
  • 50,- for opptil 9 eks,
  • 80,- for 10–18 eks.

Du kan også avtale med oss om henting på kontoret, det er gratis! Sjekk med forsidene for å se om det er gamle nummer dere ønsker å få med. Noen av numrene er snart utsolgt.
Forside nr 1 Forside nr 2 Forside nr 3 Forside Viser.no 4 Viser.no 5 Forside Viser.no 6 Viser.no 7 viser.no 8 Viser.no 9 forside viser.no 10 forside Viser.no 11 Viser.no 12 Viser no 13 Viser.no 14