Bli medlem i Norsk Viseforum!

NVF-logo

Denne sida er utgått og ikke lenger i bruk. Medlemssida er flyttet hit:  https://www.zubarus.com/znewmember.php?publisherId=213

Enkeltmedlem (A-medl.): kr. 250,-  • Viseklubber/grupper: kr. 600,-  • Institusjoner: kr. 600,-  — Abonnement på VISER: kr 100,-

—> BLI MEDLEM

 

Hvorfor være medlem/A-medlem av Norsk Viseforum?

 • Du kan få PR for deg selv og dine konserter/ arrangementer på våre sider.
 • Momskompensasjon: Vi søker om momskompensasjon for frivillige organisasjoner på vegne av dere.
 • TONO-avtale: Klubben blir inkludert i vår TONO-avtale som fritar klubben for TONO-avgift.
 • Voksenopplæringsmidler: Klubber/grupper kan søke tilskudd til egen kursvirksomhet.
 • Vi har større gjennomslagskraft i kulturlandskapet hvis vi står sammen.
 • Du blir en del av det landsomfattende nettverket av viseentusiaster, og får informasjon om kurs og treff.
 • Som A-medlem får du det nordiske bladet VISER (som kommer med ca 70–80 sider to ganger i året).

Regioner

Norsk Viseforum har fem regionale avdelinger.

 • NordNorsk Viseforum (NNV) består av Norsk Viseforums medlemmer i de tre nordligste fylkene. NNV startet i 1973.
 • Vårt største Viseforum er Øst-Norsk Viseforum (ØNV) som dekker medlemmene i Oppland, Hedmark, Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. ØNV ble stiftet i 1974.
 • Vestnorsk Viseforum dekker Rogaland, Hordaland, Sogn- og Fjordane og Møre og Romsdal.
 • Midt-Norsk Viseforum dekker Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag.
 • Viseforum Sørlandet: Det er flere viseklubber på Sørlandet men de har for tiden ikke noe eget regionforum. For kontakt med Sørlandets viseklubber, se Viseforums Klubbliste.

Alle medlemmer i Norsk Viseforum er automatisk medlemmer i sitt regionale Viseforum uten at dette koster noe ekstra. Regionforaene har en del egne tilbud til sine medlemmer.