NVF-logoHer er Årsrapporten 2016 og andre sakspapirer til landsmøtet i Stavanger 25. mars.

 

Møtelokale:  Kafé Sting, Valbjerget 3, Stavanger.

Annonser